Waar wij je mee kunnen helpen!

Diensten

Jobcoaching

ZaZaDi BV begeleidt wajongeren en mensen die onder de banenafspraak vallen naar een betaalde baan en coacht hen tijdens het werken.

Hiervoor gaan wij uit van de mogelijkheden en de kansen welke u te bieden heeft. De kracht is belangrijk en niet de klacht. Ons streven is erop gericht om een duurzame arbeidsrelatie te realiseren. Dit bereiken wij door het bieden van maatwerk. Dit betekent dat een ieder persoonlijk word begeleid. Iedereen heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden.

Onze deskundige en gecertificeerde jobcoaches zijn erop getraind om te helpen de omslag te maken naar een betaalde baan waarbij een intensieve begeleiding vanaf het begin wordt ingezet. Door goed te luisteren, interesse te tonen, veiligheid te bieden, duidelijkheid en structuur te geven en door te doen wat je zegt, zult u zich op zijn gemak voelen. Hierdoor krijgt men meer inzicht in zijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Onderzoek & testcentrum

ZaZaDi BV is in het bezit van een Profiles licentie van Profiles International om testen en onderzoeken uit te voeren. Wij kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en welke onderzoeken allemaal kunnen worden uitgevoerd.

De onderzoeken zijn uitermate geschikt bij:

• werving en selectie van nieuw personeel;
• samenstellen van projectteams;
• functionerings-/loopbaanontwikkelinggesprekken;
• coachingstrajecten
• beteugelen ziekteverzuim en re-integratie spoor-1 en spoor-2;
• assessmentonderzoeken en outplacementtrajecten;
• reorganisatie/fusie/ andere organisatorische veranderingen;

En voor:

• mensen die op zoek zijn naar: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik;
• mensen die hun horizon willen verbreden.

Naar werk

ZaZaDi BV heeft de mogelijkheid u te ondersteunen op weg naar een nieuwe arbeidsplek.
Natuurlijk is de start hiervan geheel afhankelijk van uw vraag en/of doel. Met u bepalen we de marktkansen en of we gezamenlijk uw doel kunnen bereiken. Na een uitgebreide kennismaking en een wederzijds vertrouwen, stellen we gezamenlijk een plan op dat we voor een bepaalde periode zullen volgen. Deze overhandigen we aan het UWV die vervolgens de haalbaarheid en kwaliteit gaat beoordelen. Na goedkeuring gaat het traject van start. De gesprekken vinden plaats bij u in de regio.

Thuis begeleiding

ZaZaDi BV kan u begeleiding bieden op verschillende gebieden.
Hierbij kunt u denken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van persoonlijke en/of huishoudelijke zorg, het op orde houden van administratie en het aanbrengen van structuur in uw leefsituatie.
Thuisbegeleiding richt zich op het motiveren, het stimuleren en het zoveel als mogelijk herwinnen van uw zelfstandigheid.

Werk fit

Iedereen heeft een kans om mee te doen in de maatschappij. Als iemand daarbij hulp nodig is, helpen wij daar waar wij kunnen.
Een plan van aanpak wordt dan gemaakt en samen met u wordt dit plan zo goed mogelijk uitgevoerd. Hierbij proberen wij de regie zoveel als kan bij u te laten. Wij bieden u bij het opstellen van het activeringstraject de volgende activiteiten en trainingen op het gebied van : zelfkennis, weerbaarheid, sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van ons onderzoekscentrum hoort daar ook bij.

Overig

Overige diensten
Loopbaanontwikkeling, coaching en supervisie, Poortwachter gerelateerde begeleiding, Arbo en verzuim, diverse trainingen zowel individueel als voor bedrijven, outplacement en werkgelegenheidstrajecten.

Hierover kunnen wij u beter informeren nadat wij een afspraak met u hebben kunnen maken.